Tjenester

bygg og anlegg

Vi har lang erfaring med arbeid på betongkontruksjoner på fergekai og bru. Vi inspiserer betongfundament og kaipilarer, utfører betongarbeid ved rehabilitering eller nybygg. Vi har utstyr for boring, sveising, skjæring og flytting/rensk av masser. Vi utfører også plastring i samarbeid med aktører med større løfteredskap.

ferry, ferry port, loth

havbruk

Vi er sertifisert av DNV GL som serviceverksted for not i sjø, vi inspiserer, reparerer og kan forlenge tid i sjø med inntil 3 mnd. Vi kan utføre fortøyningsarbeid i samarbeid med større servicefartøy.

shipping

Vi er sertifisert av Bureau Veritas og DNV GL for utførelse av In water survey av skip og installasjoner. Vi vasker også skrog og polerer propeller slik at man oppnår redusert drivstoff forbruk og økt fart.

trade, shipping, weltschifffahrtsweg

rør og kabel

Vi gjør inspeksjoner av rør og kabel og vi rengjør rør. Vi kan også påta oss mer omfattende inspeksjoner og rengjøringsoppdrag i samarbeid med lokale leverandører av slamsugebil og ROV tjenester.

 

fortøyning

Vi inspiserer, utbedrer eller setter opp fortøyning av alt fra enkle fortøyningspunkt til flytekai eller større marina anlegg.

frakt og berging

Vi kan leies inn for frakt av personell og utstyr, vi har en kran som løfter 1000 kg og et større dekk som kan benyttes som lasteplass. Vi utfører også bergingsoppdrag for bedrifter, private og forsikringsselskap, og deltar også på oppdrag for offentlige instanser som politi, HRS og AMK.